Selectie criteria 2024

Selectiecriteria Friese deelnemers / Selection criteria Frisian participants
Namens het Gewest Friesland worden 6 rijders, welke in het verzorgingsgebied van Heerenveen (Thialf) en Leeuwarden (Elfstedenhal) woonachting zijn, uitgenodigd. De 6e rijder van Friesland is in principe een lid van STC Rutten (zie deelnemers STC-Rutten). Namens het gewest Friesland worden de eerste 5 rijders geselecteerd (inclusief leden van STC-Rutten). Hiervoor geldt het klassement van de te rijden afstanden (behalve voor de 12 jarigen, hiervoor geldt alleen de 500m). Geselecteerd wordt volgens de VANTAGE-ranglijsten, Nederlandse tijden. Voor dit jaar worden de tijden die gereden zijn tot en met 12 februari meegenomen in de selectieprocedure (VANTAGE-ranglijst van 13 februari 2024).

Naast de geldende selectiecriteria is het voor de rijder verplicht om zich beschikbaar te stellen als gastgezin.

Selectie deelnemers STC Rutten
De 6e deelnemer voor het Gewest Friesland is in principe een actief-trainend lid van STC Rutten. Dit betekent dat de schaats(t)er actief moet deelnemen aan trainingen van STC Rutten of lid moet zijn van de gewestelijke selectie. De schaats(t)er wordt geselecteerd op voorwaarde dat hij/zij bij de 1e 10 staat, in het Friese klassement van de te rijden afstanden (behalve voor de 12 jarige deelnemers, hiervoor geldt alleen de 500 meter). Er wordt geselecteerd aan de hand van de VANTAGE ranglijsten. Voor dit jaar worden de tijden die gereden zijn tot en met 12 februari meegenomen in de selectieprocedure (VANTAGE-ranglijst van 13 februari 2024).

Selectie afstanden Friese deelnemers c.q. deelneemsters
- Jongens en meisjes 11 jaar (pupil B): 500 meter
- Jongens en meisjes 12 jaar (pupil A): 500 meter
- Jongens en meisjes 13 jaar (junior C1): klassement (500 meter + 1000 meter)
- Jongens en meisjes 14 jaar (junior C2) en meisjes 15 jaar (junior B1): klassement (500 meter + 1000 meter + 1500 meter)
- Jongens 15 jaar (junior B1), jongens en meisjes 16 jaar (junior B2): klassement (500 meter + 1000 meter + 1500 meter + 3000 meter)

Naast de geldende selectiecriteria is het voor de rijder verplicht om zich beschikbaar te stellen als gastgezin.

Selectiecriteria Nederlandse deelnemers / Selection criteria Dutch participants
De KNSB is verantwoordelijk voor de selectie van de deelnemers die deel mogen uitmaken van de Nederlandse ploeg. De selectieprocedure voor de Viking Race 2024 is te vinden op de volgende pagina:
Plaatsingsschema junioren seizoen 2023-2024

Selectiecriteria buitenlandse deelnemers/Selection criteria foreign participants
De buitenlandse deelnemers worden geselecteerd en aangemeld door hun eigen bond. De buitenlandse bonden gebruiken hiervoor hun eigen selectiecriteria.

The foreign participants will be selected and enrolled for the Viking Race by their own speedskating association. Those foreign associations have their own selection criteria.

Reserve deelnemers
Wanneer er een deelnemer c.q deelneemster uitvalt wordt deze plaats opgevuld door een reserve die wordt aangemeld door de eigen bond.
De Nederlandse reserve deelnemers worden geselecteerd door de KNSB. De Friese reserve deelnemers worden geselecteerd door KNSB Gewest Friesland.

 Wanneer een buitenlands team besluit niet al zijn plaatsen op te vullen worden deze in eerste instantie ingevuld door een reserverijd(st)er van STC Rutten.

1.  De reserve rijd(st)er van STC Rutten moet minimaal bij de 1e 15 van de selectielijst van Friesland staan.
2. Het lid van STC Rutten moet een actief lid zijn, wat betekent dat de schaats(t)er actief moet deelnemen aan trainingen van STC Rutten of lid moet zijn van de gewestelijke selectie.
3. De 1e reserve-rijd(st)er van STC Rutten moet minder dan 2,5 punten per kwalificatieafstand van de nummer 6 op de KNSB seizoensranglijst van het Gewest Friesland staan.

Voor de 11 en 12 jarigen betekent dit maximaal 2,5 punt;
Voor de 13 jarigen betekent dit maximaal 5 punten;
Voor de 14- en 15 jarige meiden betekent dit maximaal 7,5 punten;
Voor de 15- en 16 jarige jongens betekent dit maximaal 10 punten.